Kế Toán Tổng Hợp (Mức Lương Thỏa Thuận)

Job Description:
Hạch toán nghiệp vụ kế toán,
- Kiểm tra, rà soát, bảo quản, lưu trữ các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán
- Đảm bảo sổ sách kế toán và ghi nhận chính xác, phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam
- Quản lý, xuất hóa đơn tài chính.
- Tìm hiểu cập nhật thường xuyên các chính sách Thuế liên quan đến công việc
- Theo dõi quản lý các hợp đồng phát sinh
- Phân tích các chỉ tiêu bất thường.
- Thực hiện các bút toán điều chỉnh phù hợp (nếu có).
- Lập báo cáo tài chính và các báo cáo có liên quan.
- Chịu trách nhiệm về các số liệu trước Ban TGĐ và các cơ quan quản lý.
- Thực hiện các công việc phát sinh khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng.
Job Requirement:
Tuổi từ 27 trở lên
- Có kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp, ưu tiên các bạn đã từng làm kế toán cho các công ty phân phối bán lẻ, siêu thị...
- Có kỹ năng lập kế hoạch làm việc và quản lý đội nhóm từ 3 - 5 người
- Làm việc độc lập, tính trách nhiệm cao
- Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán (ưu tiên phần mềm Fast ) và excel office
- Cẩn thận, chăm chỉ, tỉ mỉ, chính trực.
- Có kỹ năng tổng hợp và kiểm tra chi tiết sổ sách kế toán, phân tích báo cáo.

Chia sẻ:
zalo facebook