CHƯƠNG TRÌNH THẺ ƯU TIÊN TẠI SASCO

Chương trình thẻ ưu tiên tại SASCO.

Khách hàng mua sản phẩm và dịch vụ tại ????? có hóa đơn ? ????̣̂? đ?̂̀?? sẽ nhận được thẻ ưu tiên ? ????̣̂? đ?̂̀??. 
Khách hàng mua sản phẩm và dịch vụ tại ????? có hóa đơn ? ????̣̂? đ?̂̀?? sẽ nhận được thẻ ưu tiên ?? ????̣̂? đ?̂̀??.
Chia sẻ:
zalo facebook